Úvod     Kontakt     Kniha návštev     Linky  

Ste

návštevník

Kontakty:

Kynologický klub MOST, o.z.
Poštová adresa: Narcisová 56, 82101 Bratislava
Bankové spojenie:
Platby zo Slovenska:
Číslo účtu: 3083660955/0200
Pre platby zo zahraničia:
Adresa banky: Všeobecná úverová banka, Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25, Slovensko
Názov účtu: Kynologicky klub MOST
Mena: EURO  €
IBAN: SK88 0200 0000 0030 8366 0955
SWIFT kód: SUBASKBX
 

Kynologický klub Most, Poštová adresa: Čečinová 31, 821 05 Bratislava